Hur det började

Grunden till Djup’s Gräv & Marktjänst är Claes Djup som började driva sin morbrors gård – Skattegården, Kållandsö i början på 1990 talet. Tillsammans med två grannar växte jordbruket och sonen Johan hjälpte till redan från unga år.

Vad som hände sen

Grävfirman startades 2012 i samband med att Västra Kållandsö anlade en ny vatten och avloppsförening.
Där Johan och Jonas började att gräva in till fastigheterna.

Vad vi gör idag

Idag är vi 11 anställda på grävfirman och 2 anställda i transportfirman.
Vi har 8 grävmaskiner i olika storlekar och 4 lastbilar för att kunna täcka upp kundens behov.